Tân Thái Sơn

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1971
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gia Thất
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
17.15
Thứ 3: 
04.45
17.15
Thứ 4: 
04.45
17.15
Thứ 5: 
04.45
17.15
Thứ 6: 
04.45
17.15
Thứ 7: 
04.45
17.15
CN: 
04.30
17.00
16.00
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
07.00 - 22.00
Thứ 3: 
07.00 - 22.00
Thứ 4: 
07.00 - 22.00
Thứ 5: 
07.00 - 22.00
Thứ 6: 
07.00 - 22.00
Thứ 7: 
07.00 - 22.00
CN: 
15.00
Từ năm: 
2009
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 
1 Hoàng Văn Hoè, P.Tân Quý
Quận Tân Phú
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3842 5691
Bản đồ: