Tân Phú

Năm thành lập: 
1963
Năm thành lập: 
1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse Thợ
Giáo họ: 
Martinô
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.00
05.00
17.45
Thứ 3: 
04.00
05.00
17.45
Thứ 4: 
04.00
05.00
17.45
Thứ 5: 
04.00
05.00
17.45
Thứ 6: 
04.00
05.00
17.45
Thứ 7: 
04.00
05.00
17.45
CN: 
04.00
05.30
07.15
16.00
17.30
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
14.30 - 17.45
Thứ 3: 
14.30 - 17.45
Thứ 4: 
14.30 - 17.45
Thứ 5: 
14.30 - 17.45
Thứ 6: 
14.30 - 17.45
Thứ 7: 
14.30 - 17.45
CN: 
14.30 - 17.45
Từ năm: 
2005
Từ năm: 
2013
2015
2016
Địa chỉ: 
90 Nguyễn Hậu, P.Tân Thành
Quận Tân Phú
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3812 4589
Điện thoại: 
5408 0479
Điện thoại: 
5408 0478
Bản đồ: