Tân Hương

Năm thành lập: 
1972
Năm thành lập: 
1989
Bổn mạng giáo xứ: 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.00
17.30
Từ năm: 
2005
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
162 Tân Hương, P.Tân Quý
Quận Tân Phú
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3847 0325
Bản đồ: