Phú Trung

Năm thành lập: 
1974
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh. Phanxicô Xaviê
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.00
16.30
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 - 21.00
Thứ 3: 
06.00 - 21.00
Thứ 4: 
06.00 - 21.00
Thứ 5: 
06.00 - 21.00
Thứ 6: 
06.00 - 21.00
Thứ 7: 
06.00 - 21.00
Từ năm: 
2005
Từ năm: 
2016
2016
Địa chỉ: 
1434 Lạc Long Quân, P.11
Quận Tân Bình
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3971 4164
Bản đồ: