Phú Thọ Hòa

Năm thành lập: 
1965
Năm thành lập: 
1974
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Kitô Vua
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.00
17.30
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
Thứ 7 cuối tháng
19.30
CN: 
15.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2001
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
39 Lương Trúc Đàm, P.Hiệp Tân
Quận Tân Phú
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3864 8076
Bản đồ: