Thánh Phaolô

Năm thành lập: 
1961
Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phaolô Trở Lại
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.15
Thứ 3: 
05.00
17.15
Thứ 4: 
05.00
17.15
Thứ 5: 
05.00
17.15
Thứ 6: 
05.00
17.15
Thứ 7: 
05.00
17.15
CN: 
05.00
08.00
17.15
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
12.00 - 13.00
Thứ 3: 
12.00 - 13.00
Thứ 4: 
12.00 - 13.00
Thứ 5: 
12.00 - 13.00
Thứ 5 đầu tháng
17.00
Thứ 6: 
12.00 - 13.00
Thứ 5 đầu tháng
17.00
Thứ 7: 
12.00 - 13.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1975
Từ năm: 
2014
2015
Địa chỉ: 
280 Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông B
Quận Bình Tân
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Bản đồ: