Ninh Phát

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1988
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
18.00
CN: 
05.00
07.00
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 4: 
19.00
Thứ 6: 
19.00
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
3A 62 Ấp 3, X. Phạm Văn Hai
Huyện Bình Chánh
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3877 2158
Bản đồ: