Hy Vọng

Năm thành lập: 
1995
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
18.00
CN: 
05.30
07.30
17.00
19.00
Từ năm: 
2008
Địa chỉ: 
69 Phan Huy Ích, P.15
Quận Tân Bình
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3815 1700
Bản đồ: