Nhân Hòa

Năm thành lập: 
1971
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phaolô Trở Lại
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
19.00 (TN)
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30 (Lễ CN)
19.00 (Lễ CN)
CN: 
05.00
06.30
08.00 (TN)
15.00
17.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2017
Từ năm: 
2018
Địa chỉ: 
45 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh
Quận Tân Phú
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3849 5274
Điện thoại: 
VP:3849 5690
Bản đồ: