Đắc Lộ

Năm thành lập: 
1957
Năm thành lập: 
2002
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gioan Tiền Hô
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
05.30
17.00
Thứ 3: 
04.30
05.30
17.00
Thứ 4: 
04.30
05.30
17.00
Thứ 5: 
04.30
05.30
17.00
Thứ 6: 
04.30
05.30
17.00
Thứ 7: 
04.30
05.30
17.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1995
Từ năm: 
2001
Địa chỉ: 
97 Trường Chinh, P.12
Quận Tân Bình
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3849 0004
Điện thoại: 
3949 0713
Bản đồ: