Gò Mây

Năm thành lập: 
2006
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phaolô Trở Lại
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
18.00
CN: 
05.00
07.00
17.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18.45
Thứ 6: 
18.45
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2014
Từ năm: 
2014
2014
Địa chỉ: 
791/2 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hoà
Quận Bình Tân
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3765 0432
Bản đồ: