Bình Thuận

Năm thành lập: 
1966
Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.00
15.30
17.00
18.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
16.00 - 17.30
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
16.00 - 17.30
Thứ 5: 
16.00 - 17.30
Thứ 6: 
16.00 - 17.30
Thứ 7: 
16.00 - 17.30
CN: 
16.00 - 17.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2017
Từ năm: 
2017
2015
2016
Địa chỉ: 
722 Tân Kỳ, Tân Quý, Bình Hưng Hoà
Quận Bình Tân
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3875 5212
Bản đồ: