Bình Chánh

Năm thành lập: 
1884
Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Martinô Porres
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.15
Thứ 3: 
18.00
17.15
Thứ 4: 
18.00
17.15
Thứ 5: 
18.00
17.15
Thứ 6: 
18.00
17.15
Thứ 7: 
05.00
17.15
CN: 
05.30
08.00
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 4: 
05.15
Thứ 5: 
17.30
Thứ 5 đầu tháng
18.30
Thứ 6: 
05.15
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2017
Từ năm: 
2017
2017
Địa chỉ: 
C5/1 Ấp 3, Trịnh Như Khuê, Xã Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3760 6930
Bản đồ: