Xóm Lách

Năm thành lập: 
1999
Năm thành lập: 
1950
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.30
17.30
Thứ 3: 
05.30
17.30
Thứ 4: 
05.30
17.30
Thứ 5: 
05.30
17.30
Thứ 6: 
05.30
17.30
Thứ 7: 
05.30
17.30
CN: 
07.00
17.00
09.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Đầu tháng
19.30
Thứ 6: 
Đầu tháng
19.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2003
Địa chỉ: 
134/109/18A Lý Chính Thắng, P.7
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 
3848 2900
Bản đồ: