Vườn Xoài

Năm thành lập: 
1947
Năm thành lập: 
1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo họ: 
Thánh Linh
Bổn mạng giáo họ: 
Chúa Thánh Thần hiện xuống
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
06.30
08.00
16.00
17.30
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 4: 
Thứ 4 đầu tháng
19.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
413 Lê Văn Sỹ, P.12
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 
3931 8297
Điện thoại: 
3931 9223
Bản đồ: