Thánh Phaolô 3

Năm thành lập: 
1971
Năm thành lập: 
1989
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phaolô
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
Thứ 3: 
05.00
17.00
Thứ 4: 
05.00
17.00
Thứ 5: 
05.00
17.00
Thứ 6: 
05.00
17.00
Thứ 7: 
05.00
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05.00
07.45
17.30
Thứ 7: 
Thứ 7 đầu tháng
16.30
Từ năm: 
2002
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
262/14 Lê Văn Sỹ, P.14
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 
3843 6681
Điện thoại: 
3907 1423
Bản đồ: