Thánh Gia

Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gia
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2003
Địa chỉ: 
18/2 Trần Quý Khoách, Tân Định
Quận 1
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 
3848 3226
Bản đồ: