Công Lý

Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.00
Thứ 4: 
17.00
Thứ 5: 
17.00
Thứ 6: 
17.00
Thứ 7: 
17.00
CN: 
06.30
08.00
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
Thứ 7
17.30
20.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2000
Địa chỉ: 
62/147A Lý Chính Thắng, P.8
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 
3848 3943
Bản đồ: