Bùi Phát

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1966
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Kitô Vua
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
17.00
18.00
CN: 
05.00
06.30
08.30
16.00
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
14.30
17.30
Thứ 6: 
14.30
17.30
CN: 
Chúa Nhật, ngày 13
14.30
17.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1998
Từ năm: 
2009
2016
Địa chỉ: 
453/105KC Lê Văn Sỹ, P.12
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 
3843 6376
Điện thoại: 
3931 3220
Bản đồ: