Phanxicô Đakao

Năm thành lập: 
1973
Năm thành lập: 
1975
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phanxicô Assisi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:30
17:30
Thứ 3: 
05:30
17:30
Thứ 4: 
05:30
17:30
Thứ 5: 
05:30
17:30
Thứ 6: 
05:30
17:30
Thứ 7: 
05:30
17:30
CN: 
05:30
06:30
08:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
sau lễ
17:30
Từ năm: 
2014
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 
50 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
62914945
Bản đồ: