Mạctinho

Năm thành lập: 
1961
Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Martinô
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
07:00
17:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2003
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
16A Nguyễn Thị Minh Khai
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
3823 7095
Bản đồ: