Đức Bà Hoà Bình

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1968
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẹ Thiên Chúa
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18:00
Thứ 3: 
18:00
Thứ 4: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
18:00
Thứ 7: 
18:00
CN: 
06:30
08:30
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
đầu tháng
10:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1995
Địa chỉ: 
26A Nguyễn Thái Bình
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
3821 2326
Bản đồ: