Đức Bà Fatima

Năm thành lập: 
1983
Năm thành lập: 
2000
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Bà Fatima
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
06:30
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
17:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
212B/1A Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
3837 7686
Bản đồ: