Cầu Kho

Năm thành lập: 
1863
Năm thành lập: 
1965
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
16:00 - 18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2017
Địa chỉ: 
31 Trần Đình Xu, P.Cầu Kho
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
3836 9617 - 3837 3711
Bản đồ: