Bàn Cờ

Năm thành lập: 
1952
Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
06:00
17:30
CN: 
06:00
07:30
16:30
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
17:30
(đầu tháng)
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 
48 Nguyễn Thiện Thuật, P.2
Quận 3
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 
3835 6031
Điện thoại: 
VP:3839 2813
Bản đồ: