Vinh Sơn Phaolô

Năm thành lập: 
1963
Năm thành lập: 
1970
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Vinh Sơn Phaolô
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:00
Thứ 3: 
17:00
Thứ 4: 
17:00
Thứ 5: 
17:00
Thứ 6: 
17:00
Thứ 7: 
17:00
CN: 
06:00
07:00
08:30
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
16:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1993
Địa chỉ: 
423-425 đường 3/2, P.10
Quận 10
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3927 2337
Điện thoại: 
VP: 3834 8125
Bản đồ: