Vĩnh Hoà

Năm thành lập: 
1968
Năm thành lập: 
1991
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gioan Baotixita
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
19:00
CN: 
05:00
07:00
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18:15
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
86/75 Ông Ích Khiêm, P.5
Quận 11
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3860 0205 - 090 816 7561 (Cha Hùng)
Điện thoại: 
VP: 3974 6660
Bản đồ: