Thăng Long

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1967
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gia Thất
Giáo họ: 
Đền Vinh Sơn
Giáo họ: 
9A Nguyễn Thị Nhỏ, P.15, Q.11
Năm thành lập: 
1972
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:00
Thứ 3: 
17:00
Thứ 4: 
17:00
Thứ 5: 
17:00
Thứ 6: 
17:00
Thứ 7: 
17:00
CN: 
05:00
07:30
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
17:30
Thứ 6: 
đầu tháng
17:30
Thứ 7: 
đầu tháng
17:30
CN: 
đầu tháng
15:00
Từ năm: 
1999
Địa chỉ: 
84/80 Tôn Thất Hiệp, P.13
Quận 11
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3858 1174
Bản đồ: