Thánh Phaolô

Năm thành lập: 
1970
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phaolô Trở Lại
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:00
Thứ 3: 
17:00
Thứ 4: 
17:00
Thứ 5: 
17:00
Thứ 6: 
17:00
Thứ 7: 
17:00
CN: 
05:30
07:30
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
17:00
Thứ 7: 
đầu tháng
17:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
352 Lê Hồng Phong, P.1
Quận 10
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3835 5890
Bản đồ: