Tống Viết Bường

Năm thành lập: 
1968
Năm thành lập: 
1995
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Bường
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:30
17:30
Thứ 3: 
05:30
17:30
Thứ 4: 
05:30
17:30
Thứ 5: 
05:30
17:30
Thứ 6: 
05:30
17:30
Thứ 7: 
05:30
17:30
CN: 
06:00
08:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2006
Địa chỉ: 
J10 Hương Giang, P.15
Quận 10
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3970 3252
Bản đồ: