Tân Trang

Năm thành lập: 
1974
Năm thành lập: 
1989
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:45
Thứ 3: 
05:00
17:45
Thứ 4: 
05:00
17:45
Thứ 5: 
05:00
17:45
Thứ 6: 
05:00
17:45
Thứ 7: 
05:00
17:45
CN: 
05:00
07:30
17:00
18:15
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
16:30
Thứ 6: 
đầu tháng
16:30
Thứ 7: 
đầu tháng
16:30
CN: 
17:15
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
32 Tân Xuân, P.8
Quận Tân Bình
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3865 4858
Bản đồ: