Tân Phước

Năm thành lập: 
1966
Năm thành lập: 
2006
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẹ Thiên Chúa
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:30
07:30
17:30
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
17:30
Thứ 6: 
đầu tháng
17:30
Thứ 7: 
đầu tháng 17:30
19:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2002
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
245 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9
Quận Tân Bình
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3865 5299 - 6265 2342 (Cha Khả)
Điện thoại: 
VP: 3866 6214
Bản đồ: