Tân Phú Hòa

Năm thành lập: 
1960
Năm thành lập: 
1965
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18:00
Thứ 3: 
18:00
Thứ 4: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
18:00
Thứ 7: 
18:00
CN: 
05:00
07:30
16:30
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
trước lễ 18:00
Thứ 6: 
đầu tháng
trước lễ 18:00
Thứ 7: 
đầu tháng
trước lễ 18:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1998
Địa chỉ: 
173/45/51 Khuông Việt, P.Phú Trung
Quận Tân Phú
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3861 7382
Bản đồ: