Phú Hoà

Năm thành lập: 
1972
Năm thành lập: 
1991
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse Thợ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
05:00
07:30
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
19:00 - 20:00
Thứ 6: 
đầu tháng
19:00 - 20:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2007
Địa chỉ: 
19/2 Hoàng Xuân Nhị, P.Phú Trung
Quận Tân Phú
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3974 0470
Bản đồ: