Phú Bình

Năm thành lập: 
1958
Năm thành lập: 
1960
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gia Thất
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:00
Thứ 3: 
05:00
17:00
Thứ 4: 
05:00
17:00
Thứ 5: 
05:00
17:00
Thứ 6: 
05:00
17:00
Thứ 7: 
05:00
17:00
CN: 
05:00
07:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 3: 
17:30
Thứ 5: 
18:30
Thứ 6: 
17:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
423 Lạc Long Quân, P.5
Quận 11
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3860 0081
Bản đồ: