Đồng Tiến

Năm thành lập: 
1960
Năm thành lập: 
1965
Bổn mạng giáo xứ: 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
06:00
17:30
Thứ 7: 
06:00
17:30
CN: 
06:00
07:30
17:00
18:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05:00 - 21:00
Thứ 3: 
05:00 - 21:00
Thứ 4: 
05:00 - 21:00
Thứ 5: 
05:00 - 21:00
Thứ 6: 
05:00 - 21:00
đầu tháng 19:00
Thứ 7: 
05:00 - 21:00
CN: 
05:00 - 21:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1980
Địa chỉ: 
54 Thành Thái, P.12
Quận 10
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3862 1052
Điện thoại: 
090 315 0844 (Cha Cao)
Bản đồ: