Bình Thới

Năm thành lập: 
1970
Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18:00
Thứ 3: 
18:00
Thứ 4: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
18:00
Thứ 7: 
18:00
CN: 
05:00
07:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
18:30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2019
Địa chỉ: 
161D/106/10 Lạc Long Quân, P.3
Quận 11
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3858 4807
Bản đồ: