Bắc Hà

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1993
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:00
Thứ 4: 
05:00
17:00
Thứ 5: 
05:00
17:00
Thứ 6: 
05:00
17:00
Thứ 7: 
05:00
17:00
CN: 
05:00
06:15
07:30
09:00
16:00
17:15
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05:00 - 21:00
Thứ 3: 
05:00 - 21:00
Thứ 4: 
05:00 - 21:00
đầu tháng 17:30
Thứ 5: 
05:00 - 21:00
đầu tháng 17:30
Thứ 6: 
05:00 - 21:00
đầu tháng 17:30
Thứ 7: 
05:00 - 21:00
đầu tháng 17:30
CN: 
05:00 - 21:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1993
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
419 Lý Thái Tổ, P.9
Quận 10
Giáo hạt Phú Thọ
Điện thoại: 
3927 1032 - 3834 5994
Bản đồ: