An Phú

Năm thành lập: 
1962
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Kitô Mục Tử
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
Thứ 3: 
05.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
18.00
CN: 
06.00
08.00
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
15.00 - 15.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2018
Địa chỉ: 
205/45 Trần Văn Đang, P.11
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Bản đồ: