Bình Hòa

Năm thành lập: 
1949
Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giáo họ: 
Thánh Tâm
Giáo họ: 
269 Nguyễn Văn Đậu, P.11, BT
Bổn mạng giáo họ: 
Thánh Tâm Chúa Giêsu
Năm thành lập: 
1975
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
05:30
07:30
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5
08.00 - 17.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
93/9 Nơ Trang Long, P.11
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3843 1861
Bản đồ: