Thánh Tịnh

Năm thành lập: 
1962
Năm thành lập: 
2004
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Lê Bảo Tịnh
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.00
Thứ 3: 
17.00
Thứ 4: 
17.00
Thứ 5: 
17.00
Thứ 6: 
17.00
Thứ 7: 
17.00
CN: 
05.00
06.30
16.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5
16.15 - 17.00
Thứ 7: 
Thứ 7
16.15 - 17.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 
47/57 Nguyễn Văn Đậu, P.6
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3841 3876
Bản đồ: