Thánh Nguyễn Duy Khang

Năm thành lập: 
1996
Năm thành lập: 
1968
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gia Thất
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.45
Thứ 3: 
05.00
17.45
Thứ 4: 
05.00
17.45
Thứ 5: 
05.00
17.45
Thứ 6: 
05.00
17.45
Thứ 7: 
05.00
17.45
CN: 
05.00
07.30
17.45
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5
14.00 - 20.00
Thứ 6: 
Thứ 6
14.00 - 20.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 
195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 
3899 6681
Điện thoại: 
3514 4152
Bản đồ: