Tân Hoà

Năm thành lập: 
1960
Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Trái Tim Đức Mẹ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
06:30
08:00
17:30
18:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 -21.00
Thứ 3: 
06.00 -21.00
Thứ 4: 
06.00 -21.00
Thứ 5: 
06.00 -21.00
Thứ 6: 
06.00 -21.00
Thứ 7: 
06.00 -21.00
CN: 
06.00 -21.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2001
Địa chỉ: 
525/92 Huỳnh Văn Bánh, P.14
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 
3845 3134 - 3991 2265
Bản đồ: