Phú Quý

Năm thành lập: 
1968
Năm thành lập: 
1970
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô Quý
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
06:45
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
17:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1998
Địa chỉ: 
130 Cao Thắng, P.17
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 
3990 0479
Bản đồ: