Phú Nhuận

Năm thành lập: 
1947
Năm thành lập: 
1947
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:00
Thứ 3: 
05:00
17:00
Thứ 4: 
05:00
17:00
Thứ 5: 
05:00
17:00
Thứ 6: 
05:00
17:00
Thứ 7: 
05:00
17:00
CN: 
05:00
06:30
08:00
16:00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
16:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1986
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
91 Hoàng Văn Thụ, P.8
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 
3845 9438
Bản đồ: