Phú Lộc

Năm thành lập: 
1988
Năm thành lập: 
1994
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tâm Chúa
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
17:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 
109-111-113 Duy Tân, P.15
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 
3845 5891
Bản đồ: