Phú Hạnh

Năm thành lập: 
1975
Năm thành lập: 
1989
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Ba Ngôi
Giáo họ: 
Phú Hoà
Bổn mạng giáo họ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Năm thành lập: 
1972
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:00
Thứ 3: 
05:00
17:00
Thứ 4: 
05:00
17:00
Thứ 5: 
05:00
17:00
Thứ 6: 
05:00
17:00
Thứ 7: 
05:00
17:00
CN: 
05:00
07:00
08:15
17:00
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05.00 - 21.00
Thứ 3: 
05.00 - 21.00
Thứ 4: 
05.00 - 21.00
Thứ 5: 
05.00 - 21.00
Thứ 6: 
05.00 - 21.00
Thứ 7: 
05.00 - 21.00
CN: 
05.00 - 21.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1991
Địa chỉ: 
121 Phan Đăng Lưu, P.7
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 
3844 1405
Bản đồ: