Phú Hải

Năm thành lập: 
1969
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:45
15:00
17:30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 - 20.00
Thứ 3: 
06.00 - 20.00
Thứ 4: 
06.00 - 20.00
Thứ 5: 
06.00 - 20.00
đầu tháng sau lễ 17:30
Thứ 6: 
06.00 - 20.00
đầu tháng sau lễ 17:30
Thứ 7: 
06.00 - 20.00
đầu tháng sau lễ 17:30
CN: 
06.00 - 20.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
69 Cô Giang, P.1
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 
3842 4062
Điện thoại: 
090 3332 272
Bản đồ: