Phát Diệm

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1967
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:15
Thứ 3: 
05:00
17:15
Thứ 4: 
05:00
17:15
Thứ 5: 
05:00
17:15
Thứ 6: 
05:00
17:15
Thứ 7: 
05:00
17:15
CN: 
05:00
06:30
08:00
15:00
17:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 3: 
16.30 - 17.00
Thứ 5: 
16.30 - 17.00
Thứ 6: 
16.30 - 17.00
Thứ 7: 
16.30 - 17.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1973
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
485 Nguyễn Kiệm, P.9
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 
3845 3445 - 3990 4747
Bản đồ: