Đa Minh

Năm thành lập: 
1962
Năm thành lập: 
2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Đa Minh
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
05:45
17:30
17:30
Thứ 3: 
05:00
05:45
17:30
Thứ 4: 
05:00
05:45
17:30
Thứ 5: 
05:00
05:45
17:30
Thứ 6: 
05:00
05:45
17:30
Thứ 7: 
05:00
05:45
17:30
CN: 
05:00
06:15
07:30
09:00
16:00
17:30
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05.00 - 21.00
Thứ 3: 
05.00 - 21.00
Thứ 4: 
05.00 - 21.00
Thứ 5: 
05.00 - 21.00
Thứ 6: 
05.00 - 21.00
Thứ 7: 
05.00 - 21.00
CN: 
15:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2012
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
190 Lê Văn Sỹ, P.10
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 
3844 8206
Bản đồ: